UKRATKO O ARHITEKTONSKOM STUDIU SAURUS

Unapređenje prostora za život običnih ljudi
Dobro došli!

Arhitektonski studio Saurus je osnovan 2007 godine kao partnerski poduhvat dvoje arhitekata Srđana i Jelene Tomić u nameri da se kreativno, efikasno i ekonomično iskoriste potrebe i potencijali prostornog i socijalnog okruženja.

Naš cilj je da se podigne kvalitet izvedenih objekata prosečne cene izgradnje za svakodnevni život običnog čoveka - od porodičnih kuća preko stambenih višeporodičnih objekata do poslovnih i drugih objekata.

Naš studio pruža usluge projektovanja celokupne tehničke dokumentacije potrebne za gradnju, projektovanje enterijera, vizuelizacije, prezentacije, nadzora i savetodavne podrške tokom postupka izgradnje.


MI UVEK DAJEMO SVE OD SEBE

Za tri godine isprojektovali smo 21 objekat na 20,000 m2 od kojih je oko 9000m2 izvedeno, u mnogome uz našu pomoć, a ostalo je nadomak realizacije. Projekti variraju od, dogradnji, rekonstrukcija, enterijera, projekata porodičnih kuća,stambeno - poslovnih objekata, do većih stambenih kompleksa, trgovačkih i turističkih objekata. Ne težimo kvantitetu, već kvalitetu.

Studio Saurus čine arhitekti Jelena i Srđan Tomić uz podršku honorarno angažovanih mladih kolega koji pokrivaju različite specijalističke oblasti.
Težimo usklađivanju svih delova Glavnog projekta u celinu sa minimumom grešaka čime smanjujemo nepotrebne troškove investitora, a da pri tom ne odustajemo od kvaliteta.

Arhitektonski studio Saurus namerava da i dalje sprovodi svoju idealističku misiju u pomaganju širokom krugu investitora da shvate vrednost kreativno i pravilno osmišljenog projekta, njegove primene u praksi i da na taj način realno profitiraju, unapređujući pri tom životnu sredinu.

Sledeći cilj studia Saurus je proširenje spektra tema za projektovanje i učešće u investicijama višeg standarda, kako bi, oslobođeni postojećih uskih ograničenja u pogledu materijalizacije i primenjenih tehnologija maksimalno afirmisali vrednosti i estetiku koju zastupamo.